Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดแผนการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคุระบุรี
วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดแผนการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ... Read More...
IMAGE ข่าวสารโรงเรียน 12/06/2563
วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563
Read More...
IMAGE จดหมายข่าว
วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563
Read More...
IMAGE วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ... Read More...
ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่อง ประชาพิจารณ์ฯ
วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563
ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่อง... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE กิจกรรมวันครู 2557
วันศุกร์, 17 มกราคม 2557
กิจกรรมวันครู พ.ศ. 2557... Read More...
IMAGE การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีการ... Read More...
IMAGE Google Apps For Education และ office 365
วันพุธ, 16 กันยายน 2558
วันที่ 14-15 กันยายน 2558  คณะครูโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE รางวัลชมเชยทรงคุณค่า"นักเรียนรางวัลพระราชทาน" ปี 2557
วันพุธ, 16 กันยายน 2558
วัวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558... Read More...
IMAGE โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม... Read More...

ข่าวการศึกษา