Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE เลือกตั้ง สสน.
วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice)
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560
ครูชัยชุมพล ครูชมพูนุช ครูนันทา ครูราชัน... Read More...
IMAGE เครื่องแบบนักเรียน MEP1-6
วันพุธ, 19 เมษายน 2560
ชุดเครื่องแบบนักเรียน MEP1-6 นักเรียนชายชาย... Read More...
IMAGE ปฏิทินโรงเรียนคุะบุรี 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
Read More...
IMAGE การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE ประเมินโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย (ระดับภาค)
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2556
วันที่ 19 สิงหาคม 2556... Read More...
IMAGE กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ฯ
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE “คุระบุรี น้อมเกล้า ๙ สามัคคี มีหัวใจเดียวกัน”
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะครู  ผู้ปกครอง และ นักเรียน... Read More...
IMAGE ตลาดนัดแก้มใส
วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2559
วันอังคาร ที่ 13 ธันวามคม 2559 โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2559
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทาง... Read More...

ข่าวการศึกษา