Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE ปฏิทินโรงเรียนคุะบุรี 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
Read More...
IMAGE การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน... Read More...
IMAGE โครงการสื่อพังงา (P.A.R.T) ปันรักสู่น้อง
วันอังคาร, 07 มีนาคม 2560
วันที่ 5 มีนาคม 2560... Read More...
IMAGE โรงเรียนคุระบุรีร่วมงานบุญผูกพัทธสีมา ฯ
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนคุระบุรีร่วมงานบุญผูกพัทธสีมา... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันมาฆบูชา 2560
วันอาทิตย์, 12 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE ครงการครูป่าไม้เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
วันที่ 30 มิถุนายน 2557อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์... Read More...
IMAGE การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556
ในวันที่ 27-29 พฤศจิการยน  2556  โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE STEM Education
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
คณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี... Read More...
IMAGE โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม... Read More...
IMAGE คำขวัญวันครู 2557
วันอังคาร, 14 มกราคม 2557
Read More...

ข่าวการศึกษา