Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE กิจกรรมวันมาฆบูชา 2560
วันอาทิตย์, 12 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
วันที่ 25 มกราคม 2559  เด็กหญิงลักขณา แซ่เขา... Read More...
IMAGE ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา
วันศุกร์, 20 มกราคม 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560... Read More...
IMAGE เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 2559
วันจันทร์, 02 มกราคม 2560
โรงเรียนคุระบุรีจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม... Read More...
IMAGE ผอ.สพป.พังงา พบปะคณะครู บุคลากร และผู้บริหาร อ.คุระบุรี
วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559
วันที่ 19 ธันวามคม 2559 นายสมรักษ์ ถวาย... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ
วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2558
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556
Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางทัศนศิลป์ "พี่สอน น้องพิมพ์"
วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนคุระบุรีได้มีกิจกรรมดีๆ... Read More...
IMAGE เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2558
วันพฤหัสสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558... Read More...
IMAGE แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2559
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทาง... Read More...

ข่าวการศึกษา