Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเตรียม ครั้งที่ 2
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนคุระบุรีได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE English on tour 2018
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนคุระบุรี ได้นำนักเรียน หลักสูตร Mini English Program... Read More...
IMAGE โรงเรียนบ้านนาพรุและโรงเรียนบ้านหนองท่อม
วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านนาพรุและโรงเรียนบ้านหนองท่อม... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันเด็ก 2561
วันเสาร์, 13 มกราคม 2561
วันที่ 13 มกราคม 2561... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE คณะ มจธ. เยี่ยมชมฐานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
วันอังคาร, 29 มีนาคม 2559
วันที่ 19 มีนาคม 2559 คณะอธิการบดี... Read More...
IMAGE พิธีฉลองรางวัลพระราชทาน
วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE "Thailand English Teaching Assistants Project"
วันจันทร์, 16 กันยายน 2556
งานเลี้ยส่ง Mr.Robert  Woodhead Mr.Robert Woodhead เป็นนักศึกษาในโครงการ "Thailand... Read More...
IMAGE กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2559
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3... Read More...

ข่าวการศึกษา