Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.พังงา
วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุม... Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

ครูเกษร แซ่เอียบ ครูสอนดี โรงเรียนคุระบุรี
วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557
ครูเกษร แซ่เอียบ ครูสอนดี โรงเรียนคุระบุรี จ.พังงา... Read More...
IMAGE “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558
ครูบุษบา ตันสกุล ครูโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE Southern English Program Open House 2015
วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2558
ในวันประชุมสุดสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558... Read More...

ข่าวการศึกษา