Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice)
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560
ครูชัยชุมพล ครูชมพูนุช ครูนันทา ครูราชัน... Read More...
IMAGE เครื่องแบบนักเรียน MEP1-6
วันพุธ, 19 เมษายน 2560
ชุดเครื่องแบบนักเรียน MEP1-6 นักเรียนชายชาย... Read More...
IMAGE ปฏิทินโรงเรียนคุะบุรี 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
Read More...
IMAGE การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน... Read More...
IMAGE โครงการสื่อพังงา (P.A.R.T) ปันรักสู่น้อง
วันอังคาร, 07 มีนาคม 2560
วันที่ 5 มีนาคม 2560... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE ประชุมผู้ปกครอง
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2556
วันที่ 10 ธันวาคม 2556 โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE English Camp โรงเรียนบ้านเตรียม
วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559... Read More...
IMAGE ep/mep southern open house 2016
วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 คณะครู MEP ทั้งหมด... Read More...
IMAGE การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556
ในวันที่ 27-29 พฤศจิการยน  2556  โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์, 16 เมษายน 2559
วันที่ 31 มีนาคม 2559... Read More...

ข่าวการศึกษา