Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE วันปิยมหาราช ประจำปี 2560
วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2560
วันที่ 23 ตุลาคม 2560... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE รางวัลชมเชยทรงคุณค่า"นักเรียนรางวัลพระราชทาน" ปี 2557
วันพุธ, 16 กันยายน 2558
วัวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558... Read More...
IMAGE โครงการโรงเรียนสุจริต
วันจันทร์, 02 กันยายน 2556
ในวันที่ 27-29  สิงหาคม 2556  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน... Read More...
IMAGE การฝึกอบรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน
วันพุธ, 03 ธันวาคม 2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4... Read More...

ข่าวการศึกษา