Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.พังงา
วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุม... Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม... Read More...
IMAGE วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันอาทิตย์, 01 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนคุระบุรี... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE Einglish camp 2558
วันอาทิตย์, 19 เมษายน 2558
Einglish camp 2558  กิจกรรมดีๆของโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE English on tour 2018
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนคุระบุรี ได้นำนักเรียน หลักสูตร Mini English Program... Read More...
IMAGE "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4H
วันจันทร์, 30 พฤษภาคม 2559
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE Google Apps for Education เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้วิชา IS สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลภาคใต้
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
คณะครูโรงเรียนคุระบุรีเข้าร่วมอบรมการใช้ Google Apps for Education... Read More...
IMAGE ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ก่อนประถมศึกษา จังหวัดพังงา
วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน... Read More...

ข่าวการศึกษา