Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2560

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี ระดับชั้นประถมศึกาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวันวันมาฆบูชา ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) ได้ร่วมกันทำบุญ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และได้ทราบถึงเรื่องราวประวัติวันมาฆบูชา และเวียนเทียนรอบโบสถ์

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2559  เด็กหญิงลักขณา แซ่เขา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคุระบุรี เข้ารับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการได้เดินทางมาถึงโรงเรียนคุระบุรีเวลา 08.30 น. จากนั้นชมการแสดงความสามารถของนักเรียน จากนั้นคณะกรรมการได้เยี่ยมชมผลงานนักเรียนที่ห้องสมุดมดยิ้ม และนำเสนอผลงานและความดีของเด็กหญิงลักขณา แซ่เขาที่ ห้องสารสนเทศมดน้อยพร้อมทั้งสัมภาษบุคคลที่เกี่ยวข้องและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยฝีมือกุ๊กน้องแพง(เด็กหญิงลัขณา แซ่เขา)

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 2559

โรงเรียนคุระบุรีจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมในปีนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเอาตัวรอดการอยู่ในป่าโดยใช้วิชาลูกเสือ มีการเดินทางไกลโดยมีกิจกรรมฐานที่นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.

ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนคุระบุรีเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง)
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามาเยี่ยมชมลูกหลานในฐานกิจกรรม มีคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นกำลังใจ ทางโรงเรียนคุระบุรีขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมชมกิจกรรมมา ณ ที่นี้ด้วยครับ.

ผอ.สพป.พังงา พบปะคณะครู บุคลากร และผู้บริหาร อ.คุระบุรี

วันที่ 19 ธันวามคม 2559 นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มามอบแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน แก่คณะครู บุคลากร และผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายอำเภอคุระบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนคุระบุรี

หมวดหมู่รอง

 • ข้อมูลโรงเรียน
  • Extensions

   The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

   • Modules

    Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

   • Templates

    Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

 • Park Site
  • Photo Gallery

   These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

   This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

   In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

 • Fruit Shop Site

ข่าวการศึกษา