Get Adobe Flash player

การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ ได้ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 44 โรงเรียนและมีตัวแทนครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.พังงา ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

งานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019

คณะครูและนักเรียนหลักสูตร MEP เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ภายใต้หัวข้อภาษาคือใบเบิกทางสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสสำหรับนักเรียนในการแสดงศักยภาพของตนเอง วัดความก้าวหน้าของนักเรียน EP/MEP ในภาคใต้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนEP/MEP ตามมาตรฐานสากล เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของครูในโครงการ EP/MEP ภาคใต้ รวมทั้งให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ

วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562


ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทางคณะครูและนักเรียนได้ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเวลา 09.00 น. โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ เป็นประธาน

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคุระบุรี ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอคุระบุรี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนคุณค่าผลงานของสุนทรภู่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการอ่าน การเขียน การวาดภาพระบายสี และการแสดงออกของนักเรียน

หมวดหมู่รอง

 • ข้อมูลโรงเรียน
  • Extensions

   The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

   • Modules

    Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

   • Templates

    Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

 • Park Site
  • Photo Gallery

   These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

   This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

   In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

 • Fruit Shop Site

ข่าวการศึกษา