Get Adobe Flash player

ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเตรียม ครั้งที่ 2

โรงเรียนคุระบุรีได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเตรียม ครั้งที่ 2 โทยทางโรงเรียนคุระบุรีได้ร่วมจัดนิทัศการและสาธิตการทำบายสีปากชาม  และการวาดภาพ และนำนักเรียนส่วนหนึ่งเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English For Communication) 

English on tour 2018

โรงเรียนคุระบุรี ได้นำนักเรียน หลักสูตร Mini English Program จำนวน 76 คน และคณะครูผู้ควบคุม จำนวน 17 คน เพื่อศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง   หาดราชมงคล และหาดปากเมง จังหวัดตรัง 

 

งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561

โรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น เอกชน เกษตรกร และประชาชน จัดนิทรรศการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561 นักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดในบทเพลง 80 ปีคุระบรุี มีการจัดบูทนิทรรศการโดยนำเสนอ หลักสูตร Mini English Program นักเรียนขายและทำแซนวิส สาธิตวิธีการทำและมีการแสดงรำมโนราห์ ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา และคณะผู้ติดตามชม

โรงเรียนบ้านนาพรุและโรงเรียนบ้านหนองท่อม

โรงเรียนบ้านนาพรุและโรงเรียนบ้านหนองท่อม ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนคุระบุรีในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561อโดยทางคณะได้มาถึงเวลาประมาณ 11.30 น. ทางคณะได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียน และรับชมการนำเสนอผลการพัฒนาของโรงเรียนคุระบุรี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ห้องสารสนเทศมดน้อยพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียน และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดระนอง.

นายกสภานักเรียนรับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เด็กหญิงสุรัชดา  มาดำ นายกสภานักเรียนโรงเรียนคุระบุรี ได้รับคัดเลือกเด็กที่ประพฤติดีมีค่านิยม ได้เข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  จังหวัดพังงา 

หมวดหมู่รอง

 • ข้อมูลโรงเรียน
  • Extensions

   The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

   • Modules

    Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

   • Templates

    Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

 • Park Site
  • Photo Gallery

   These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

   This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

   In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

 • Fruit Shop Site

ข่าวการศึกษา