Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันครู 2557

กิจกรรมวันครู พ.ศ. 2557  คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนคุระบุรี ได้เข้าร่วม กิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  โดยมีนายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานในพิธี มี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา พังงา  คณะครูในอำเภอคุระบุรีเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก มาประกอบพิธีวันครูในปีนี้

ข่าวการศึกษา