Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันเด็ก พ.ศ.2557

สำหรับกิจกรรมวันเด็ก ปี 2557 โรงเรียนคุระบุรี ได้จัดกิจกรรม ให้กับเด็กนักเรียน ที่วัดป่าส้าน โดยแบ่งกิจกรรม เป็นระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีกิจกรรมรวม 7 กิจกรรม โดยมีของรางวัลมอบให้แก่นักเรียนผู้ความเข้า มีนักเรียนในอำเภอคุระบุรีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

ข่าวการศึกษา