Get Adobe Flash player

การสร้างความเข้มแข็งให้ ร.ร.ต้นแบบเพื่อขยายผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาสู่ ร.ร. ในโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การสร้างความเข้มแข็งให้ ร.ร.ต้นแบบเพื่อขยายผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาสู่ ร.ร. ในโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดณ โรงแรมไอบิส สาทร กรุงเทพ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556

ข่าวการศึกษา