Get Adobe Flash player

กิจกรรมนอกสถานที่ พลับพลึงธาร

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556  คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จัดค่ายการอนุรักษ์พลับพลึงธาร ที่คลองตาเลื่อน ซึ่งพลับพลึงธาร จัดอยู่ในหมวดพืชใกล้สูญพันธุ์ ติดอันดับของโลก กิจกรรมในครั้งนี้ มีรุ่นพี่จากโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ วิธีการอนุรักษ์ เช่น วิธีขยายพันธุ์พลับพลึงธารจากเม็ดที่เกิดจากดอก การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของตาเลื่อน  และในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนยังเห็นถึงความมีน้ำใจต่อกัน ในการร่วมกิจกรรมแต่ละฐานอีกด้วย


ข่าวการศึกษา