Get Adobe Flash player

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายสถานศึกษา


การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนคุระบุรี  วันที่  13 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนคุระบุรี  การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงสภาพภูมิอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ฝนตกหนัก แต่นักเรียนในเครือข่ายสถานทุกโรง เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ 


ภาพกิจกรรมโดยรวม

 

ข่าวการศึกษา