Get Adobe Flash player

เรือหลวงพระทอง

วันที่ 5 สิงหาคม 2556  ครูและนักเรียนโรงเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ร่วมกิจกรรม โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล จังหวัดพังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยมีนายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาชนในอำเภอคุระบุรี ได้รู้ถึงความเป็นมาของเรือหลวงพระทอง และประโยชน์ของการทำปะการังเทียมในครั้งนี้อีกด้วยข่าวการศึกษา