Get Adobe Flash player

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


คณะครูโรงเรียนคุระบุรีร่วมกันจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) กับทางหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งวันเด็กในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดในการมอบของขวัญในวันเด็ก ได้แก่ กิจกรรมปาลูกโป่ง  ลูกแก้วมหาสนุก  ตักลูกปิงปอง  สร้างความสนุกสนานและความสุขแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

ข่าวการศึกษา