กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนคุระบุรี การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี จากการเข้าค่ายในวันแรกจนถึงวันที่สาม เราจะเห็นถึงระเบียบ ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี ความมีน้ำใจในกองลูกเสือ-เนตรนารี ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-27  โดยมีการเดินทางไกล เรียนวิถีชาวค่าย  กิจกรรมทดสอบกำลังใจ  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ และกิจกรรมฐานผจญภัย  ในคืนวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีพิธีชุมนุมรอบกองไฟ  มีชุดการแสดงของลูกเสือและเนตรนารี 4 ชุด เช้าวันที่ 27  มีการบำเพ็ญประโยชน์ เก็บที่พัก และพิธีปิดค่าย และแยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ