Get Adobe Flash player

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562


วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โรงเรียนคุระบุรีได้มีการจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  โดยมี นายสมยศ ผลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามอาคารสถานที่ของโรงเรียน

ข่าวการศึกษา