วันครู 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562  คณะครูโรงเรียนคุระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โดยเวลา 08.00 น. ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์  ในช่วงบ่าย 13.00น. มีการแข่งขัน เกม กีฬาพื้นบ้าน  เพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู และกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์เชื่อมความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้มีเกียรติ