Get Adobe Flash player

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.พังงา

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุม ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.พังงา ณ ห้องสารเทศมดน้อย โรงเรียนคุระบุรี เรื่องการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองให้กับโรงเรียนเครือข่าย 

ข่าวการศึกษา