Get Adobe Flash player

พิธีไหว้ครู 2561

โรงเรียนคุระบุรีจัดพิธีไหว้ครู โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมยศ ผลอินทร์ เป็นประธานในพิธี มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี มีจิตอาสา จำนวน 3 ทุน จากการรวบรวมทุนจากคณะครู และมีการประกวดพาน สำหรับกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า "อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

ข่าวการศึกษา