Get Adobe Flash player

English Camp 2018


โรงเรียนคุระบุรีได้จัดค่ายการเรียนรู้ ที่ชื่อว่า English Camp 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่จะขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมฐาน  ที่เป็นเกมสนุกพร้อมสอดแทรกในการเรียนรู้ในด้านภาษาจากครูต่างชาติ

ข่าวการศึกษา