Get Adobe Flash player

Inclusive Kids Games โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา


โรงเรียนคุระบุรีได้ รับโอกาสใช้สถานที่ สนามหญ้าด้านหน้า และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมสำหรับเด็กเรียนรวม (Inclusive Kids Games) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆในอำเภอคุระบุรี จำนวน 346 คน เข้าร่วมทำการแข่งขัน

ข่าวการศึกษา