Get Adobe Flash player

สำรวจหนังสือเรียน 2561

สำรวจหนังสือเรียน 2561

ตอนนี้ สพฐ ได้เผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้น ป.1-ม.6
ทางเว็บไซท์ http://academic.obec.go.th/textbook/web
ห้คุณครูดูรายชื่อหนังสือที่ตามลิงค์ด้านบนก่อนกรอกแบบสำรวจหนังสือเรียนก่อนนะครับ
คลิกเพื่อกรอกข้อมูล ตามระดับชั้นนะครับ 

ข่าวการศึกษา