Get Adobe Flash player

งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561

โรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น เอกชน เกษตรกร และประชาชน จัดนิทรรศการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561 นักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดในบทเพลง 80 ปีคุระบรุี มีการจัดบูทนิทรรศการโดยนำเสนอ หลักสูตร Mini English Program นักเรียนขายและทำแซนวิส สาธิตวิธีการทำและมีการแสดงรำมโนราห์ ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา และคณะผู้ติดตามชม

ข่าวการศึกษา