Get Adobe Flash player

นายกสภานักเรียนรับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เด็กหญิงสุรัชดา  มาดำ นายกสภานักเรียนโรงเรียนคุระบุรี ได้รับคัดเลือกเด็กที่ประพฤติดีมีค่านิยม ได้เข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  จังหวัดพังงา 

ข่าวการศึกษา