Southern EP/MEP Open House 2017 ครั้งที่ 10

คณะครูและนักเรียน mini English Program เข้าร่วมแข่งขันรายการ Southern EP/MEP Open House 2017 ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ คว้าเหรียญทอง เหรียญเงิน มาหลายรายการ
สามารถดูผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ http://www.benjama.ac.th/EP-South2017/index.html