Get Adobe Flash player

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีพังงา โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ข่าวการศึกษา