Get Adobe Flash player

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนคุระบุรีได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมมดยิ้ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอข้อมูลโรงเรียน  การจัดการเรียนการสอนในโครงการพิเศษต่างๆ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา และได้เสนอเรื่องเพื่อพิจรณา ได้แก่ การรับเด็กอายุ 3 ปี การย้ายบุคลากรทางการศึกษา  การเตรียมรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง ปีการ ศึกษา 2559  และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561.

ข่าวการศึกษา