Get Adobe Flash player

วันเข้าพรรษา 2560

เนื่องในวันที่ 9 ก.ค. 2560 ตรงกับวันเข้าพรรษา ทางอำเภอคุระบุรีได้มีองค์กรในภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแห่เทียนพรรษาก่อนถึงวันเข้าพรรษา โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้ร่วมนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดสามัคคีธรรม วัดนางย่อน สำนักสงฆ์สวนวาง.

ข่าวการศึกษา