Get Adobe Flash player

ธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี 2560

คณะครูและนักเรียน ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนาม โรงเรียนคุระบุรี โดยมีครูสุจิรา รักษ์จันทร์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี ผู้กำกับลูกเสือนำทบทวนคำปฏิญาณ ประธานให้โอวาท นำขบวนสวนสนามโดยวงดุริยางค์โรงเรียนคุระบุรี เมื่อเสร็จพิธีคณะลูกเสือ-เนตรนารีได้แยกย้ายกันบำเพ็ญประโยชน์ ตามอาคารสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

ข่าวการศึกษา