Get Adobe Flash player

โรงเรียนคุระบุรีร่วมงานบุญผูกพัทธสีมา ฯ

โรงเรียนคุระบุรีร่วมงานบุญผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดบางครั่ง อ.คุระบุรี จ.พังงา ระหว่างวันที่ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2560.

โดยนำการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และวงดนตรีนักเรียน โดยรายได้ทั้งหมดมอบเพื่อร่วมงานบุญ  มอบให้แก่วัดบางครั่งในครั้งนี้.

ข่าวการศึกษา