Get Adobe Flash player

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

สพป.พังงา กำหนดจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์, อนุบาลพังงา และวิทยาลัยเทคนิคพังงา ขณะนี้การจัดการแข่งขันได้เได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้บริหาร/ครูผู้สอน  นักเรียน โรงเรียนคุระบุรีบุรี ที่เข้าร่วม ประกวด/แข่งขัน ในครั้งนี้ 

ข่าวการศึกษา