Get Adobe Flash player

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทางโรงเรียนคุระบุรีได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โดยครูสุจิรา รักษ์จันทร์ เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธีลูกเสือและเนตรนารีได้ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ตามอาคารสถานที่ของโรงเรียน

ข่าวการศึกษา