Get Adobe Flash player

การเลือกตั้งนายกสภานักเรียน

ผลอย่างเป็นทางการของการเลือกตั้งนายกสภานักเรียนโรงเรียนคุระบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรานุช ไพรพฤกษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/3 ด้วยคะแนนเสียง 324 คะแนน .

ข่าวการศึกษา