Get Adobe Flash player

English Camp 2016

วันที่ 28-29 มีนาคม 2559 โรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในชั้นอนุบาล ในกิจกรรมที่ชื่อว่า English Camp โดยมีนายสมยศ ผลอินทร์ ผูู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายในครั้งนี้แบ่งออกเป็นฐานที่มีกิจกรรมสนุกสอดแทรกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยที่นักเรียนได้ซึมซับเข้าไปโดยไม่รู้ตัว.

ข่าวการศึกษา