Get Adobe Flash player

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินวิทยฐานะ

วันที่ 20 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ แนะนำแนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ ให้กับคณะผู้บริหารและครูในจังหวัดพังงา ณ ห้องสารสนเทศมดน้อย ในเวลา 13.00-16.00 น. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมความพร้อม ไปจนถึงการรับการประเมิน.

ข่าวการศึกษา