Get Adobe Flash player

วันครู ประจำปี 2559

วันที่ 16 มกราคม 2559 คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุระบุรีเข้าร่วมงานวันครู ของเครือข่ายอำเภอคุระบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โดยมีนายอำเภอคุระบุรีมาร่วมเป็นประธานในพิธี  ผู้บริหารโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ ได้รับเกียรติ อ่านสารวันครู จากนั้นครูอาวุโส นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน นายอำเภอคุระบุรีกล่าวให้โอวาทแก่คณะครู และร่วมพิธีแสดงมุทิตาคาราวะ รดน้ำครูอาวุโส  สำหรับคำขวัญวันครูประจำปี 2559 นี้ "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"  

ข่าวการศึกษา