Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับคุณครูสอนวิชาภาษาจีน


ยินดีต้อนรับคุณครูสอนวิชาภาษาจีนสู่โรงเรียนคุระบุรี คุณครูทั้งสองคนมีชื่อว่า MISS.TANG CHAO MIN และ MISS.WH SHU TING ซึ่งคุณครูทั้งสองจะสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2558 นี้ครับ

ข่าวการศึกษา