Get Adobe Flash player

3 เหรียญทอง กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2558


คนเก่งของเรา เด็กหญิงเสาร์วรส เทพดำ คว้า 3 เหรียญทอง กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2558 เทพดำ วิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง /วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง  
และกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ได้กล่าวขอบคุณ เพื่อนๆ น้องๆ หน้าเสาธงที่ให้กำลังใจตลอดมา

ข่าวการศึกษา