Get Adobe Flash player

สวทช. สสวท. และ มจธ. ร่วมประชุมวางแผนการทำงาน


วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2558 คณะทำงาน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนคุระบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  ประชุมวางแผนการทำงานเพื่อยกระดับบคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ จ.พังงา  ณ ห้องสารสนเทศมดน้อย โรงเรียนคุระบุรี

ข่าวการศึกษา