Get Adobe Flash player

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนรู้กับสื่อทรูปลูกปัญญา"

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนรู้กับสื่อทรูปลูกปัญญา" วันที่ 4-8 พ.ค. 2558 ณ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จ ชุมพร  โดยมีการบรรยายพิเศษ  “  คุณธรรม-จริยธรรม – ธรรมะ สำหรับผู้นำโรงเรียนและครูผู้สอน” โดย  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไสการเสวนา “ อัตลักษณ์ของความเป็น ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา และ Workshop  การสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนรู้กับสื่อทรูปลูกปัญญา โดยมีโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศจำนวน 51 โรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด

ข่าวการศึกษา