Get Adobe Flash player

“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ครูบุษบา ตันสกุล ครูโรงเรียนคุระบุรี  เข้ารับการประเมิน  “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”  ระดับจังหวัด  ในวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการในครั้งนี้

ข่าวการศึกษา