Get Adobe Flash player

กิจกรรมการอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์  เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรที่ ๗ กิจกรรมการอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียน (MIS for School) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่ โดยมีทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของภาคใต้เข้าร่วมรับการอบรม

ข่าวการศึกษา