Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2557

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี พบปะและกล่าวต้อนรับนักเรียนและบุคลากรใหม่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ปกครอง ชุมชน ที่ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนคุระบุรีอย่างเสมอมา

ข่าวการศึกษา