Get Adobe Flash player

การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีการ  การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยโรงเรียนคุระบุรี เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 9 ของจังหวัดพังงา โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในเวลา 09.00 น - 15.00 น. ที่ใต้อาคารมดใต้คุระวิทย์ 

ข่าวการศึกษา