Get Adobe Flash player

การประชุมตามวาระสภาวัฒนธรรมอำเภอคุระบุรี


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการประชุมตามวาระสภาวัฒนธรรมอำเภอคุระบุรี ณ ห้อง มดน้อย  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงเรียนคุระบุรี  โดยมี นางวัลลภา ธีระสานต์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ เป็นประธาน  นายอานุภาพ ยอดขวัญ รอดระบำ นายอำเภอคุระบุรีให้เกียรติมาร่วม

ข่าวการศึกษา