Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE กิจกรรมวันคริสต์มาส (Chrismas Day)
วันเสาร์, 26 ธันวาคม 2563
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓โครงการ MEP โรงเรียนคุระบุรี... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันเสาร์, 08 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนคุระบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สอบ... Read More...
IMAGE ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
วันศุกร์, 04 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง... Read More...
IMAGE ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 2559
วันจันทร์, 05 กันยายน 2559
วันที่ 2-3 กันยายน 2559... Read More...

ข่าวการศึกษา