Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562
โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE วันครู 2562
วันพุธ, 16 มกราคม 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 ... Read More...
IMAGE งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี 62
วันอังคาร, 15 มกราคม 2562
ในวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคระบุรี... Read More...
IMAGE วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561
วันพุธ, 05 ธันวาคม 2561
เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE โครงการทัศนศึกษา 2561
วันศุกร์, 08 มิถุนายน 2561
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE คณะ มจธ. เยี่ยมชมฐานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
วันอังคาร, 29 มีนาคม 2559
วันที่ 19 มีนาคม 2559 คณะอธิการบดี... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE กิจกรรม "หนึ่งคน หนึ่งต้น เพื่อพ่อ"
วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรม... Read More...
IMAGE งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี 62
วันอังคาร, 15 มกราคม 2562
ในวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคระบุรี... Read More...

ข่าวการศึกษา