Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูมงคลปิยคุณ (คง ชุติปญฺโญ)
วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น.... Read More...
IMAGE การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562
โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE วันครู 2562
วันพุธ, 16 มกราคม 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 ... Read More...
IMAGE งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี 62
วันอังคาร, 15 มกราคม 2562
ในวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคระบุรี... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE โครงการประชุมปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐาน EP/MEP
วันศุกร์, 13 กันยายน 2556
ครูจิตติมา เขียวพันธุ์  และครูนภัสวรรณ จันทร์สม  ... Read More...
IMAGE โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ
วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2558
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE คุระบุรีเกมส์ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2556
วัน อังคารที่   20  สิงหาคม 2556  อำเภอคุระบุรี... Read More...
IMAGE โครงการครูป่าไม้ปีการศึกษา 2559
วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์... Read More...
IMAGE ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2558
บุคลากรโรงเรียนคุระบุรี... Read More...

ข่าวการศึกษา