Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.พังงา
วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุม... Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม... Read More...
IMAGE วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันอาทิตย์, 01 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนคุระบุรี... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
วันที่ 25 มกราคม 2559  เด็กหญิงลักขณา แซ่เขา... Read More...
IMAGE โครงการร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2556
วันที่ 10 ธันวาคม 2556 โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันเด็ก 2561
วันเสาร์, 13 มกราคม 2561
วันที่ 13 มกราคม 2561... Read More...

ข่าวการศึกษา