Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561
วันพุธ, 05 ธันวาคม 2561
เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ... Read More...
IMAGE วันลอยกระทง อำเภอคุระบุรี 2561
วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560
ระหว่างวันที่ 19- 22  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดี 2561
วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560
วันพฤหัส ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561 ผู้กำกับลูกเสือ... Read More...
ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ
วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561
ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ ก่อนเปิดภาคเรียน  2/2561 ... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE ระชุมโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2558
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา... Read More...
IMAGE ครงการครูป่าไม้เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
วันที่ 30 มิถุนายน 2557อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์... Read More...
IMAGE การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556
ในวันที่ 27-29 พฤศจิการยน  2556  โรงเรียนคุระบุรี... Read More...

ข่าวการศึกษา