Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE กิจกรรม "หนึ่งคน หนึ่งต้น เพื่อพ่อ"
วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรม... Read More...
IMAGE มุทิตาจิต ครูสุจิรา รักษ์จันทร์
วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560
ในวันที่ 29 กันยายน 2560... Read More...
IMAGE โคงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
วันจันทร์, 11 กันยายน 2560
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์... Read More...
IMAGE Southern EP/MEP Open House 2017 ครั้งที่ 10
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560
คณะครูและนักเรียน mini English Program เข้าร่วมแข่งขันรายการ Southern... Read More...
IMAGE โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีพังงา... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางทัศนศิลป์ "พี่สอน น้องพิมพ์"
วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนคุระบุรีได้มีกิจกรรมดีๆ... Read More...
IMAGE ระชุมโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2558
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา... Read More...
IMAGE 3 เหรียญทอง กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2558
วันจันทร์, 07 กันยายน 2558
คนเก่งของเรา เด็กหญิงเสาร์วรส เทพดำ คว้า 3 เหรียญทอง... Read More...
IMAGE การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556
ในวันที่ 27-29 พฤศจิการยน  2556  โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559... Read More...

ข่าวการศึกษา