Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE เครื่องแบบนักเรียน MEP1-6
วันพุธ, 19 เมษายน 2560
ชุดเครื่องแบบนักเรียน MEP1-6 นักเรียนชายชาย... Read More...
IMAGE ปฏิทินโรงเรียนคุะบุรี 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
Read More...
IMAGE การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน... Read More...
IMAGE โครงการสื่อพังงา (P.A.R.T) ปันรักสู่น้อง
วันอังคาร, 07 มีนาคม 2560
วันที่ 5 มีนาคม 2560... Read More...
IMAGE โรงเรียนคุระบุรีร่วมงานบุญผูกพัทธสีมา ฯ
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนคุระบุรีร่วมงานบุญผูกพัทธสีมา... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE กิจกรรมวันเด็ก พ.ศ.2557
วันศุกร์, 17 มกราคม 2557
สำหรับกิจกรรมวันเด็ก ปี 2557 โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE การฝึกอบรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน
วันพุธ, 03 ธันวาคม 2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4... Read More...
IMAGE ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อ.คุระบุรี
วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558
วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ฯ
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีการ... Read More...

ข่าวการศึกษา