Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice)
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560
ครูชัยชุมพล ครูชมพูนุช ครูนันทา ครูราชัน... Read More...
IMAGE เครื่องแบบนักเรียน MEP1-6
วันพุธ, 19 เมษายน 2560
ชุดเครื่องแบบนักเรียน MEP1-6 นักเรียนชายชาย... Read More...
IMAGE ปฏิทินโรงเรียนคุะบุรี 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
Read More...
IMAGE การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน... Read More...
IMAGE โครงการสื่อพังงา (P.A.R.T) ปันรักสู่น้อง
วันอังคาร, 07 มีนาคม 2560
วันที่ 5 มีนาคม 2560... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครู งานศิลปหัตถกรรมฯ
วันจันทร์, 08 กันยายน 2557
>>คลิกเพื่อพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครู... Read More...
IMAGE "Thailand English Teaching Assistants Project"
วันจันทร์, 16 กันยายน 2556
งานเลี้ยส่ง Mr.Robert  Woodhead Mr.Robert Woodhead เป็นนักศึกษาในโครงการ "Thailand... Read More...
IMAGE ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อ.คุระบุรี
วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558
วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE รางวัลชมเชยทรงคุณค่า"นักเรียนรางวัลพระราชทาน" ปี 2557
วันพุธ, 16 กันยายน 2558
วัวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558... Read More...

ข่าวการศึกษา