Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE วันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์, 17 มกราคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓... Read More...
IMAGE วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563
... Read More...
IMAGE สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
วันศุกร์, 10 มกราคม 2563
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน  โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา ... Read More...
IMAGE กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562
วันเสาร์, 28 ธันวาคม 2562
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ
วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558
นักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้รับรางวันชนะเลิศอันดับ... Read More...
IMAGE โคงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
วันจันทร์, 11 กันยายน 2560
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์... Read More...
IMAGE วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE “คุระบุรี น้อมเกล้า ๙ สามัคคี มีหัวใจเดียวกัน”
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะครู  ผู้ปกครอง และ นักเรียน... Read More...

ข่าวการศึกษา