Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.พังงา
วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุม... Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินวิทยฐานะ
วันอังคาร, 29 มีนาคม 2559
วันที่ 20 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ... Read More...
IMAGE วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2556
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคุระบุรี ได้เข้าร่วม... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์, 16 เมษายน 2559
วันที่ 31 มีนาคม 2559... Read More...
IMAGE English on tour 2018
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนคุระบุรี ได้นำนักเรียน หลักสูตร Mini English Program... Read More...

ข่าวการศึกษา