Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุระบุรี

IMAGE ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และราคากลาง
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ประชาพิจารณ์ Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนคุระบุรี 17/08/64
วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564
Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ฉบับที่ 9
วันเสาร์, 14 สิงหาคม 2564
ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่อง เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ฉบับที่ 8
วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่องเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ฉบับที่ 7
วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564
ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่องเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ฉบับที่ 6
วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564
เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ฉบับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2564... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ฉบับที่ 5
วันศุกร์, 09 กรกฎาคม 2564
ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่องเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)... Read More...

กิจกรรมที่ผ่านมา

IMAGE ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด มอก. โต๊ะ-เก้าอี้     Read More...
IMAGE ประชุมสัมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 23 พฤศจิการยน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์... Read More...
IMAGE สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
วันศุกร์, 10 มกราคม 2563
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน  โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69   ระดับชาติ... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ฉบับที่ 8
วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ประกาศโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE สนามสอบ o-net โรงเรียนคุระบุรี ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่ สทศ.กำหนดจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ป.1 ปีการศึกษา 2564
วันเสาร์, 01 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา... Read More...
IMAGE กิจกรรมเรียนรู้ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
กิจกรรมเรียนรู้ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี... Read More...
IMAGE โครงการโรงเรียนสุจริต
วันจันทร์, 02 กันยายน 2556
ในวันที่ 27-29  สิงหาคม 2556  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม นำเสนอ "นวัตกรรม"... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันเด็ก 2561
วันเสาร์, 13 มกราคม 2561
วันที่ 13 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรมวันเด็กที่วัดสามัคคีธรรม ... Read More...

ข่าวการศึกษา