Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2562... Read More...
IMAGE วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรม... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู 2562
วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 มิถุนายน 2562... Read More...
IMAGE ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูมงคลปิยคุณ (คง ชุติปญฺโญ)
วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น.... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE Google Apps for Education เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้วิชา IS สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลภาคใต้
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
คณะครูโรงเรียนคุระบุรีเข้าร่วมอบรมการใช้ Google Apps for Education... Read More...
IMAGE กิจกรรมนอกสถานที่ พลับพลึงธาร
วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2556
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556... Read More...
IMAGE การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันพฤหัสบดี, 15 มกราคม 2558
วันที่ 14 มกราคม 2558 เด็กชายเจนวิทย์ ปฏิมินทร์... Read More...
IMAGE การจัดค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนคุระบุรี
วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  โรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรม... Read More...

ข่าวการศึกษา