Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม... Read More...
IMAGE วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันอาทิตย์, 01 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE โครงการ “Intensive Thai Camp”2018
วันอาทิตย์, 24 มิถุนายน 2561
กิจกรรมโครงการ Intensive Thai Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู 2561
วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561
โรงเรียนคุระบุรีจัดพิธีไหว้ครู... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีพังงา... Read More...
IMAGE English Camp 2016
วันเสาร์, 16 เมษายน 2559
วันที่ 28-29 มีนาคม 2559 โรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรม... Read More...
IMAGE ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 2559
วันจันทร์, 05 กันยายน 2559
วันที่ 2-3 กันยายน 2559... Read More...
IMAGE โครงการเด็กไทยตาดี มาให้บริการตรวจวัดสายตา
วันอังคาร, 01 กันยายน 2558
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 01/09/2558... Read More...
IMAGE (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer
วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2558
วันที่ 2-8 สิงหาคม 2558 บุคลากรโรงเรียนคุระบุรี นายราชัน... Read More...

ข่าวการศึกษา