Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.พังงา
วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุม... Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ
วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2558
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE คุระบุรีเกมส์ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2556
วัน อังคารที่   20  สิงหาคม 2556  อำเภอคุระบุรี... Read More...
IMAGE ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน
วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2558
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนคุระบุรี... Read More...

ข่าวการศึกษา