Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุระบุรี

IMAGE วันฉัตรมงคล 2565
วันพุธ, 04 พฤษภาคม 2565
Read More...
IMAGE วันเปิดเรียนปีการศึกษา 1/2565
วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2565
Read More...
IMAGE ประกาศฉบับที่ 13
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2565
Read More...
IMAGE ประกาศฉบับที่ 12
วันศุกร์, 04 มีนาคม 2565
Read More...
IMAGE รับสมัครนักเรียนประจำปี 2565
วันเสาร์, 05 กุมภาพันธ์ 2565
Read More...
IMAGE 5 ธันวาคม 2564
วันอาทิตย์, 05 ธันวาคม 2564
Read More...

กิจกรรมที่ผ่านมา

IMAGE "Thailand English Teaching Assistants Project"
วันจันทร์, 16 กันยายน 2556
งานเลี้ยส่ง Mr.Robert  Woodhead Mr.Robert Woodhead เป็นนักศึกษาในโครงการ "Thailand English Teaching Assistants Project"... Read More...
IMAGE การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ
วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558
นักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้รับรางวันชนะเลิศอันดับ... Read More...
IMAGE การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีการ  การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.... Read More...
IMAGE “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558
ครูบุษบา ตันสกุล ครูโรงเรียนคุระบุรี  เข้ารับการประเมิน... Read More...
IMAGE โครงการ “Intensive Thai Camp”2018
วันอาทิตย์, 24 มิถุนายน 2561
กิจกรรมโครงการ Intensive Thai Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน... Read More...
IMAGE ประเมินโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย (ระดับภาค)
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2556
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้การเมืองประชาธิปไตยที่ 3... Read More...
IMAGE วันสานฝันลูกรัก 2016
วันเสาร์, 16 เมษายน 2559
วันที่ 30 มีนาคม 2559 โรงเรียนคุระบุรีมีพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2558 ภายใต้งานที่ชื่อว่า... Read More...
IMAGE รางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนคุระบุรี ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ขนาดกลาง... Read More...

ข่าวการศึกษา