Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ
วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561
ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ ก่อนเปิดภาคเรียน  2/2561 ... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.พังงา
วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุม... Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ
วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561
ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ ก่อนเปิดภาคเรียน  2/2561 ... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์, 16 เมษายน 2559
วันที่ 31 มีนาคม 2559... Read More...
IMAGE โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีพังงา... Read More...
IMAGE รายชื่อผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย
วันเสาร์, 01 ตุลาคม 2559
>>รายชื่อผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66... Read More...
IMAGE สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนคุระบุรี
วันจันทร์, 08 กันยายน 2557
  >>คลิกเพื่อดูสรุปผลทั้งหมดครับ<< Read More...

ข่าวการศึกษา